Gång- och cykeltrafik

Uggleberget, Speciella projekt (TKs)

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-09-14 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-03 kl. 16:11
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret