Vägtrafik, pågående händelse

Väg 549 från Björredsmotet (76) till Härryda kyrka båda riktningarna

Vägarbeten · Nybyggnation av gång- och cykelbana, samt ledläggning av rör.
Trafiken regleras med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-12 kl. 20:44
Beräknas pågå till 2020-12-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-12 kl. 20:50
Källa:Trafik Göteborg