Vägtrafik, pågående händelse

Höstvädersgatan mellan Mildvädersgatan och Sommarvädersgatan/Hjalmar Brantingsgatan/Yrvädersgatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Schakt. Arbete dagtid.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-11 kl. 07:31
Beräknas pågå till 2020-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-11 kl. 07:33
Källa:Trafik Göteborg