Vägtrafik, pågående händelse

Väg 540 Allén till Slamby båda riktningarna

Beläggningsarbete · Fräsning och beläggning av hela vägstäckan i båda riktningarna. Trafiken kommer att regleras med vakter och lots.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-01-30 kl. 23:00

Uppdaterad:2020-09-08 kl. 07:40
Källa:Trafik Göteborg