Vägtrafik, pågående händelse

Lergöksgatan mellan Säckpipegatan och E6.20/E6.20 (Skattegårdsvägen) i Göteborg kommun

Vägarbeten · VA-arbete i korsningen Lergöksgatan-Munspelsgatan. Vägen avstängd, omledning via lokala gator.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Mycket stor påverkan
Giltig från 2020-09-07 kl. 16:34
Beräknas pågå till 2020-10-19 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-07 kl. 16:39
Källa:Trafik Göteborg