Gång- och cykeltrafik

Skälltorpsvägen, Belysning

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-09-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-27 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-08-28 kl. 14:14
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret