Vägtrafik, pågående händelse

Väg 549 från Cirkulationsplats Bårhult till Landvettermotet (75) båda riktningarna

Beläggningsarbete · Fräsning och beläggning av hela vägen i båda riktningarna. Trafiken regleras med vakter och lots.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-07 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2021-01-30 kl. 23:00

Uppdaterad:2020-09-07 kl. 07:46
Källa:Trafik Göteborg