Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1610 från Viskafors till Osdal båda riktningarna

Vägarbeten · Byggnation av busshållplats. Trafikljusreglerad.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-07 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2020-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-07 kl. 07:57
Källa:Trafik Göteborg