Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2013 från Fors kyrka till Trafikplats Sjuntorpsmotet (97) båda riktningarna

Vägarbeten · Arbete med gångvägar.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-03 kl. 08:51
Beräknas pågå till 2020-10-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-03 kl. 08:52
Källa:Trafik Göteborg