Vägtrafik, pågående händelse

Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Björlandavägen i riktning mot Kongahällavägen

Vägarbeten · Flera olika arbeten pågår på och vid Björlandavägen. Bland annat olika beläggningsarbeten, bullervallar, cykelbana och bostäder.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-20 kl. 15:00

Uppdaterad:2020-09-01 kl. 11:13
Källa:Göteborgs Stad