Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2012 från Fors kyrka till Sandbacken båda riktningarna

Beläggningsarbete · Bortschaktning av befintlig asfalt med hjälp av grävmaskin och lastbil.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-08-31 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-09 kl. 14:08
Källa:Trafik Göteborg