Vägtrafik, pågående händelse

E6 från Stenungsundsmotet (91) till Ljungskilemotet (93) båda riktningarna

Beläggningsarbete · Beläggningsarbete Ljungskile - Ödsmål, Omledning mellan Stora Höga och Lyckorna sker enstaka nätter vid etappbyte.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 70km/h

Mycket stor påverkan
Giltig från 2020-08-30 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2020-10-02 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-17 kl. 05:24
Källa:Trafik Göteborg