Gång- och cykeltrafik

Askims Pilegårdsväg, Övrigt – schakt

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-08-24 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-27 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-16 kl. 12:17
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret