Vägtrafik, pågående händelse

Väg 932 från Gödestad till Lille Lund båda riktningarna

Vägarbeten · Kabelarbete i mark. Trafiken regleras med trafiksignaler och lots.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 50km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-09-07 kl. 11:00
Beräknas pågå till 2020-11-27 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-07 kl. 14:02
Källa:Trafik Göteborg