Vägtrafik, pågående händelse

Väg 40 från Björredsmotet (76) till Flygplatsmotet (77) båda riktningarna

Vägarbeten · Breddning av påfartsramp från Flygplatsmotet mot Göteborg.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd
Hastighet: 70km/h
Omledning: Trafik i riktning mot Göteborg leds om via väg 546 och 549 över Härryda mellan 22:00 och 05:00.

Stor påverkan
Giltig från 2020-08-03 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-10-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-14 kl. 22:05
Källa:Trafik Göteborg