Gång- och cykeltrafik

Storås Industrigata, UH Beläggning - Körbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-08-17 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-08-14 kl. 07:41
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret