Vägtrafik, pågående händelse

Lundby Hamngata till Lundby Hamngata/Lindholmsallén nära Frihamnsmotet i Göteborg kommun

Vägarbeten · Schakt för fjärrvärme dagtid mellan 07:00-15:00.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-08-11 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-10-30 kl. 15:00

Uppdaterad:2020-09-07 kl. 10:43
Källa:Göteborgs Stad