Vägtrafik, pågående händelse

Gunnestorpsvägen mellan Brunnehagen och Finlandsvägen i Göteborg kommun

Vägarbeten · Upprustning av vägen. Trafiken regleras med trafikljus.
Stor påverkan
Giltig från 2020-08-12 kl. 16:20
Beräknas pågå till 2020-12-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-11-12 kl. 07:32
Källa:Trafik Göteborg