Vägtrafik, pågående händelse

Mölndalsvägen mellan Varbergsgatan och Göteborgsvägen i Göteborg/Mölndal kommun

Vägarbeten · Schaktarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-08-12 kl. 07:47
Beräknas pågå till 2020-10-10 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-07 kl. 10:57
Källa:Trafik Göteborg