Gång- och cykeltrafik

John Bunyans Väg 6, FV-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-08-10 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-10-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-08-06 kl. 09:36
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret