Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 från Röseredskapellet till Agnesbergsmotet båda riktningarna

Vägarbeten · Byte av lyktstolpar längs Angeredsleden. Skyddsfordon merdföljer dagtid. Vägen stängs under kortare perioeder då luftledningar ska kapas.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 70km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-08-10 kl. 11:00
Beräknas pågå till 2020-10-02 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-07 kl. 09:14
Källa:Trafik Göteborg