Vägtrafik, pågående händelse

E6 vid Örgrytemotet (71) i riktning mot Malmö

Vägarbeten · Avfart och påfart Örgrytemotet avstängda på grund av rivningsarbete. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd
Hastighet: 50km/h
Hastighet: 70km/h

Den 9 augusti klockan 21:00 stängs avfarten från E6 söderut till Örgrytevägen samt påfarten från Örgrytevägen till E6 söderut.

Trafiken från E6 söderut som ska till Örgrytevägen och vidare mot Sankt Sigfrids Plan hänvisas till avfart mot Focus, norr om Örgrytevägen, och därefter till lokalgator i Gårda.

Trafiken från Örgrytevägen som ska till E6 söderut leds om via Fabriksgatan och vidare till Gårdamotet. Busstrafiken prioriteras och hänvisas till Focus. Detta leder till något längre restid för både bil- och kollektivtrafiken

Mer Information:
Av- och påfart stängs i Örgrytemotet

Stor påverkan
Giltig från 2020-08-10 kl. 08:53
Beräknas pågå till 2022-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-09 kl. 09:13
Källa:Trafik Göteborg