Vägtrafik, pågående händelse

Väg 40 från Mölnlyckemotet (72) till Kommungräns Gbg / Mölndal i riktning mot Göteborg

Vägarbeten · Byggnation av portal vid Delsjömotet.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 50km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-08-12 kl. 18:20
Beräknas pågå till 2020-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-16 kl. 21:58
Källa:Trafik Göteborg