Gång- och cykeltrafik

Robertshöjdsgatan, VA-schakt

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Mycket stor påverkan
Startar tidigast 2020-08-03 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-10-31 kl. 16:30

Uppdaterad:2020-09-04 kl. 13:35
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret