Gång- och cykeltrafik

Trättebäcksliden, VA-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-08-03 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-06 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-08-03 kl. 10:03
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret