Gång- och cykeltrafik

Gamla Flygplatsvägen, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-08-03 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-09-25 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-23 kl. 13:13
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret