Vägtrafik, pågående händelse

E6 av-/påfart från E6/E20 (Tpl Kungsbacka N) till Väg 959 i Kungsbacka kommun

Vägarbeten · Breddning av cirkulationsplats Arendalsleden - Varlavägen samt vägsträcka mot cirkulationsplats.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-06-23 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-10-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-09 kl. 14:13
Källa:Trafik Göteborg