Vägtrafik, pågående händelse

Väg 587 från Gunnesby bro till Eriksdal i riktning mot Tpl Bohus

Vägarbeten · Förbud mot vänstersväng mot påfart E6 norrut.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-07-30 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2020-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-09 kl. 07:51
Källa:Trafik Göteborg