Vägtrafik, pågående händelse

Bergslagsgatan/Gullbergsvassgatan nära Kruthusgatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Byggutfart.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-06-22 kl. 07:43
Beräknas pågå till 2020-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-07 kl. 10:36
Källa:Trafik Göteborg