Vägtrafik, pågående händelse

Karl Johansgatan mellan Carl Johans Kyrkoplan och Majnabbegatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Beläggningsarbete samt stensättning i etapper på Karl Johansgatan.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Stor påverkan
Giltig från 2020-06-10 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-07-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-23 kl. 14:29
Källa:Göteborgs Stad