Gång- och cykeltrafik

Säterigatan 20, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-06-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-08-21 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-30 kl. 11:59
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret