Gång- och cykeltrafik

Såggatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-06-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-26 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-15 kl. 09:49
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret