Gång- och cykeltrafik

Söderleden, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-06-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-08-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-05 kl. 07:32
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret