Gång- och cykeltrafik

Såggatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-06-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-15 kl. 09:49
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret