Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 från Älvsborgsbron S till Älvsborgsbron N båda riktningarna

Vägarbeten · Brorenovering. Två körfält öppna i södergående riktning från Hisingen till fastlandet. Ett körfält öppet när man kommer från Gnistängstunneln upp mot Älvsborgsbron samt ett körfält öppet från Oscarsleden mot Älvsborgsbron i norrgående riktning.

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält avstängda

Mycket stor påverkan
Giltig från 2020-05-31 kl. 01:00
Beräknas pågå till 2020-08-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-24 kl. 10:42
Källa:Trafik Göteborg