Vägtrafik, pågående händelse

E6 vid Rödbomotet (85) i riktning mot Malmö

Vägarbeten · Ombyggnation av Rödbomotet. Påfart E6 södergående avstängd från väg 587.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd
Omledning: Omleds via Jordfallsmotet.

Stor påverkan
Giltig från 2020-05-05 kl. 12:30
Beräknas pågå till 2020-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-09 kl. 07:51
Källa:Trafik Göteborg