Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna

Vägarbeten · Tillfällig fyrvägskorsning med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd
Hastighet: 50km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-02-17 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-02-26 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-11-30 kl. 12:27
Källa:Trafik Göteborg