Vägtrafik, pågående händelse

Lundby Hamngata mellan Frihamnsmotet och Lindholmsallén i Göteborg kommun

Vägarbeten · Schaktarbeten.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-05-26 kl. 16:00
Beräknas pågå till 2020-08-14 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-13 kl. 22:27
Källa:Göteborgs Stad