Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1757.01 från Lundaskog till Viaredsmotet (83) båda riktningarna

Vägarbeten · Ombyggnation av Lundaskogsrondellen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-05-26 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-09 kl. 14:14
Källa:Trafik Göteborg