Gång- och cykeltrafik

Opaltorget, FV-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-05-04 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-08-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-05-29 kl. 07:39
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret