Gång- och cykeltrafik

Frans Perssons Väg 2, Övrigt – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Mycket stor påverkan
Startar tidigast 2020-05-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-03-27 kl. 11:35
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret