Vägtrafik, pågående händelse

Väg 679 Lerbomotet till Hova båda riktningarna

Vägarbeten · Diknings- och sprängningsarbeten.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 50km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-04-29 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-09 kl. 09:30
Källa:Trafik Göteborg