Gång- och cykeltrafik

Gullbergs Strandgata, Övrigt – schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2020-03-26 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-04-01 kl. 17:00

Uppdaterad:2020-04-22 kl. 10:37
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret