Gång- och cykeltrafik

Lådämnesgatan, Belysning

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-06-22 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-07-02 kl. 14:33
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret