Gång- och cykeltrafik

Banehagsgatan, Övrigt – ej schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Mycket stor påverkan
Startar tidigast 2020-04-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till Imorgon kl. 16:00

Uppdaterad:2020-04-03 kl. 09:51
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret