Vägtrafik, pågående händelse

Väg 158 från Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Tpl Lindåsmotet till Hovåsmotet båda riktningarna

Vägarbeten · Broarbete. Kantbalksbyte, beläggningsarbeten och förstärkningsarbeten. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restid.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 50km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-03-31 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-09 kl. 14:14
Källa:Trafik Göteborg