Vägtrafik, pågående händelse

Väg 158 från Brottkärrsmotet till Trafikplats Askimsbadet i riktning mot Göteborg

Vägarbeten · Breddning av väg 158. Dagtid mellan 09:30 - 16:00 begränsad framkomlighet. Räkna med längre restid.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd
Hastighet: 60km/h
Hastighet: 70km/h
Omledning: Omledning sker via av och påfart Brottkärrsmotet i båda riktningar.

Stor påverkan
Giltig från 2020-04-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-11-21 kl. 19:23
Källa:Trafik Göteborg