Vägtrafik, pågående händelse

Väg 158 från Brottkärrsmotet till Trafikplats Askimsbadet i riktning mot Göteborg

Vägarbeten · Breddning av väg 158. Dagtid mellan 09:30 - 16:00 begränsad framkomlighet. Räkna med längre restid.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
fordonsbredd 2.4m
Hastighet: 70km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-04-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-14 kl. 10:44
Källa:Trafik Göteborg