Vägtrafik, pågående händelse

Väg 158 från Brottkärrsmotet till Trafikplats Askimsbadet båda riktningarna

Vägarbeten · Breddning av väg 158. Dagtid mellan 09:30 - 16:00 begränsad framkomlighet. Räkna med längre restid.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 60km/h

Giltig från 2020-04-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-01 kl. 08:31
Källa:Trafik Göteborg