Vägtrafik, pågående händelse

Från 23/3 är det mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen.

Trafikmeddelande · Måndag den 23 mars läggs trafiken om för dig som kommer körande på Södra Vägen från Mölndalshållet och ska vidare norrut mot Skånegatan. Du får då svänga höger vid Korsvägen för att nå Skånegatan, köra förbi Liseberg mot Focushuset och vända där, för att sedan köra tillbaka på Örgrytevägen mot Korsvägen.

 • Planera din resa för att undvika köer
 • Kör gärna på annan tid än rusningstid
 • Var ute i god tid; resan kan ta längre tid än vanligt
 • Välj annat färdsätt som buss eller samåkning
 • Följ orange vägvisning för alternativa körvägar
 • Mer Information:
  Nu förändras Korsvägen ytterligare

  Mycket stor påverkan
  Giltig från 2020-03-19 kl. 08:23
  Beräknas pågå till 2020-07-24 kl. 12:00

  Uppdaterad:2020-03-19 kl. 08:57
  Källa:Trafiken.nu