Vägtrafik, pågående händelse

Korsvägen mellan Skånegatan och Eklandagatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Från 13/6 är det mycket begränsad framkomst vid Korsvägen.
Mer information finns på trafiken.nu.

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält avstängda

Mycket stor påverkan
Giltig från 2020-03-23 kl. 04:00
Beräknas pågå till 2020-07-24 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-23 kl. 15:10
Källa:Trafik Göteborg