Vägtrafik, pågående händelse

Korsvägen mellan Skånegatan och Eklandagatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen.
Mer information finns på trafiken.nu.

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält avstängda

Måndag den 20 juli läggs trafiken om vid Korsvägen. Alla trafikslag i nord-sydlig riktning kommer att gå över en tillfällig betongbron. 

Örgrytevägen kan inte nås från Skånegatan/Södra Vägen från city. Du kan dessutom inte ta dig från Örgrytevägen till Södra Vägen i båda riktningar eller från Södra Vägen (Mölndalshållet) till Södra Vägen in mot city.

Så kommer det att vara under fyra år.

Mer Information:
Nu gäller samma vägar i fyra år

Giltig från 2020-03-23 kl. 04:00
Beräknas pågå till 2024-08-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-02-15 kl. 06:02
Källa:Trafik Göteborg